Home > Stichting Svob > Opleidingen > Veilig werken langs de weg

Veilig werken langs de weg

Bij het verlenen van pechservice langs de weg staat de veiligheid van jezelf, de chauffeur die je helpt en de overige weggebruikers voorop. Om pechservice langs het hoofdwegen te mogen verlenen, is een certificaat verplicht. Voordat je pechservice mag verlenen, moet je dus eerst de training Veilig werken langs de weg volgen. Een certificaat is 5 jaar geldig, daarna is een bevoegdheidsverlenging training verplicht. SVOB organiseert deze training in samenwerking met de ANWB.

Inhoud

  • Wettelijke bepalingen
  • Veiligheid voor, tijdens en na de werkzaamheden
  • Zichtbaarheid en verlichting
  • Eisen pechservicevoertuig
  • Gebruik van de vluchtstrook tijdens file
  • Gevaarlijke stoffen
  • Het contact met de regionale verkeerscentrales van Rijkswaterstaat

Voor wie
Deze training is ontwikkeld voor medewerkers in de banden- en wielenbranche die pechservice langs het hoofdwegennet willen verlenen.

Voorkennis
Een vooropleiding is niet nodig. Vanwege de samenwerking met andere hulpverleners vereist Rijkswaterstaat dat je de Nederlandse taal goed beheerst.

Voorbereiding
Wij verwachten dat je vooraf het lesmateriaal doorneemt en het proefexamen hebt gemaakt. 
Het proefexamen is opgesteld ter voorbereiding op onze trainingsdag. (Andere items op die site zijn gericht op de bergers en dus niet voor onze branche van toepassing!). 

Duur van de training
Eén dag.  (Naast het theoriegedeelte worden er ook praktijksituaties met behulp van een schaalmodel behandeld.)

Examen
Deze training wordt aan het eind van de dag afgesloten met een schriftelijk examen, onder toezicht van de Stichting Examenkamer. Hiermee voldoet het examen aan de eisen van Rijkswaterstaat. Wie slaagt voor het examen, krijgt een certificaat met een geldigheid van 5 jaar.

Kosten
De prijs van de training en examenkosten zijn terug te vinden op het trainingsoverzicht op onze website. Bedrijven die FCB-bijdrage betalen, hebben recht op een stimuleringspremie en voor VACO-leden is er een ledenkorting.

Incompany
Deze training kan vanaf 8 personen ook op eigen locatie georganiseerd worden of regionaal met enkele bedrijven samen. Vanwege het examen onder toezicht van de Stichting Examenkamer worden er wel enkele eisen gesteld aan de locatie.

Heb je vragen? Laat het ons weten via svob@kcleiden.nl of (071) 568 69 40.