Home > Nieuws

Nieuws

Afgelopen week is bekend gemaakt dat de AOW-leeftijd in 2022 wordt verhoogd naar 67 jaar en 3 maanden. Tevens wordt de pensioenrichtleeftijd in 2018 verhoogd naar 68 jaar. Dit zijn gevolgen van de... Lees meer
Elke chauffeur met een C- of D-rijbewijs moet volgens de Richtlijn Vakbekwaamheid vanaf september 2016 de verplichte nascholing van 35 uur (code 95) hebben afgerond. Als de chauffeur wel 35 uur... Lees meer
Een Veiligheidsinformatieblad (VIB) is een document met informatie over de risico's van een gevaarlijke stof en geeft aanbevelingen om deze stof veilig te gebruiken. Van elke gevaarlijke stof die... Lees meer
Na lange en intensieve onderhandelingen hebben VACO (namens werkgevers) en de vakbonden (namens werknemers) een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor de banden- en wielenbranche. In mei legden... Lees meer
Sinds 1 januari gelden nieuwe wettelijke regels die van invloed kunnen zijn op uw werk. Zo zijn de eerste regels van de Wet werk en zekerheid in werking getreden, kunnen werknemers gebruikmaken van... Lees meer

Pagina's